Khắc Phục Lỗi Breadcrumb Cho Blogspot Mới Nhất 2020

Hiện tại Breadcrumb của Blogspot bị lỗi với Schema phiên bản mới, và dẫn đến tình trạng blogspot bị mất index nhiều, đây là ý kiến của một số bạn nói với mình chứ mình không biết nguyên nhân có thật sự đúng không nữa, các bạn cùng góp ý nhé.
Khắc Phục Lỗi Breadcrumb Cho Blogspot Mới Nhất 2020
Khắc Phục Lỗi Breadcrumb Cho Blogspot Mới Nhất 2020

* Một số thông tin ngoài lề mình được biết:


Khoảng tháng 1 (từ tháng 1/2020) Google chính thức không hỗ trợ một số định dạng trên schema.
Theo mình biết từ tháng 4/2020 này (mình không nhớ rõ là ngày 2/4 hay 14/4/2020) google mới chính thức phạt/ ảnh hưởng tới những website đang bị lỗi "data-vocabulary.org schema deprecated" Những trang không cập nhật cấu trúc Schema.org đối mặt việc giảm hoặc mất tìm kiếm trên google.

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi "data-vocabulary.org schema deprecated"

Cấu trúc Schema.org sẽ được dùng để thay thế data-vocabulary để cập nhật đủ điều kiện tính năng thẻ Rich của google.

2. Cách Fix lỗi "data-vocabulary.org schema deprecated" trên Blogspot

Với các fix của wordpress thì khác nên mình không hướng dẫn nhé chỉ hướng dẫn trên Blogspot thôi. Nhưng trước hết bạn hãy sao lưu toàn bộ lại blogspot của các bạn trước nhé tránh những lỗi không mong muốn.

Bước1: Truy cập vào Bloggger của bạn => Chủ đề => Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Tìm kiếm:<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>....</b:includable>

Bước 3: Thay thể toàn bộ dòng mình đã tô khoanh mục ở trên bằng dòng code này:
<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
    <b:if cond='data:view.isPost'>
        <b:loop values='data:posts' var='post'>
            <div class='breadcrumbs' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BreadcrumbList'> <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'> <a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='item' title='Home'>
                        <meta content='1' itemprop='position' /> <span itemprop='name'>
                            <b:switch var='data:blog.locale'>
                                <b:case value='id' />Beranda
                                <b:default />Home</b:switch>
                        </span></a> </span>
                <b:if cond='data:post.labels'>
                    <b:loop index='nomor' values='data:post.labels' var='label'> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp; <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
                            <meta expr:content='data:nomor+2' itemprop='position' /> <a expr:href='data:label.url + &quot;?&amp;max-results=8&quot;' expr:title='data:label.name' itemprop='item' rel='nofollow'> <span itemprop='name'>
                                    <data:label.name /></span> </a> </span> </b:loop>
                    <b:else /> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp; <span itemprop='name'>
                        <data:blog.pageName /></span>
                </b:if>
            </div>
        </b:loop>
        <b:elseif cond='data:view.isPage' />
        <div class='breadcrumbs' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BreadcrumbList'> <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'> <a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='item' title='Home'>
                    <meta content='1' itemprop='position' /> <span itemprop='name'>
                        <b:switch var='data:blog.locale'>
                            <b:case value='id' />Beranda
                            <b:default />Home</b:switch>
                    </span></a> </span> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp; <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
                <meta expr:content='data:num+2' itemprop='position' /> <a expr:href='data:blog.url' expr:title='data:post.url' itemprop='item'> <span itemprop='name'>
                        <data:blog.pageName /></span> </a> </span> </div>
    </b:if>
</b:includable>


Sau đó save lại và ra web mastertool các bạn nhận vào đã khắc phục

OK sau vài ngày lỗi sẽ hết dần. Chúc các bạn thành công với việc fix lỗi: "data-vocabulary.org schema deprecated" trên Blogspot