Template blogspot bán và chia sẻ ebook sách

1/11/2016
 • Remove Footer credits
 • One Time Payment
 • For Unlimited Domains
 • Lifetime Premium Support
 • No Encrypted Scripts
 • Lifetime Template Updates
 • And Much More....
Tiếp tục là một template blogspot bán hàng nhưng đây là một mẫu dành để bán hay chia sẻ ebook sách khá phù hợp, đẹp và chuẩn seo cũng là tiêu chí của những template blogspot chúng tôi.

>>Template blogspot tin tức Blog Tâm Sự

Template blogspot bán và chia sẻ ebook sách

Template blogspot bán và chia sẻ ebook sách
Template blogspot bán và chia sẻ ebook sách
Live Demo
 1. Chuẩn seo
 2. Có thể chia sẻ free or để giá
 3. Comments facebook
 4. Bài viết liên quan
 5. Đơn giản load nhanh
 6. Share post
Nhìn chung đây là một template blogspot bán hàng sách là phù hợp với tiêu chí mà các bạn đặt ra, đầy đủ tiện ích mà bạn cần cho một trang chia sẻ ebook.

Bài viết liên quan