Cách Thêm Breadcrumb vào Blogspot mới nhất 2020

Breadcrumb nói cách khác là đường dẫn thông minh nằm trên bài viết chi tiết và các trang khác nhau nó nhằm mục đích chỉ dẫn người dùng giúp họ biết họ đang ở đâu trên blog của bạn. Cũng như giúp đường dẫn website của bạn thân thiện trên kết quả tìm kiếm.Ngoài ra Breadcrumbs còn giúp cho những bạn mới tự học seo thực hiện tốt hơn với việc tối ưu những label (nhãn). Hiển thị đúng nhãn của từng bài đăng tối ưu hóa hoàn chỉnh.

>> Nếu blog chưa có Breadcrumb hãy xem bài viết này : https://www.share123bloggertemplates.com/2020/05/cach-them-breadcrumb-vao-blogspot-moi.html

Cách Thêm Breadcrumb vào Blogspot mới nhất 2020
Cách Thêm Breadcrumb vào Blogspot mới nhất 2020

TẠO BREADCRUMBS TỐI ƯU SEO CHO BLOGSPOT


Truy cập vào templates blogspot thêm css bên dưới sau ]]></b:skin> hoặc </style>
/* Breadcrumb */
.breadcrumb{padding:20px 30px;background:#fff;margin-bottom:20px}
.breadcrumb a,.post-info a {color:#19abea;}
.breadcrumb a:hover,.post-info a:hover {color:#454545;}
Tìm đến đoạn code

<b:include data='top' name='status-message'/>

Thêm trên nó

<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

Sau đó tìm tiếp đến đoạn code sau

<b:includable id='main' var='top'>…</b:includable>

Thêm đoạn code breadcrumb này bên trên nó

<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
    <b:if cond='data:view.isPost'>
        <b:loop values='data:posts' var='post'>
            <div class='breadcrumbs' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BreadcrumbList'> <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'> <a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='item' title='Home'>
                        <meta content='1' itemprop='position' /> <span itemprop='name'>
                            <b:switch var='data:blog.locale'>
                                <b:case value='id' />Beranda
                                <b:default />Home</b:switch>
                        </span></a> </span>
                <b:if cond='data:post.labels'>
                    <b:loop index='nomor' values='data:post.labels' var='label'> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp; <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
                            <meta expr:content='data:nomor+2' itemprop='position' /> <a expr:href='data:label.url + &quot;?&amp;max-results=8&quot;' expr:title='data:label.name' itemprop='item' rel='nofollow'> <span itemprop='name'>
                                    <data:label.name /></span> </a> </span> </b:loop>
                    <b:else /> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp; <span itemprop='name'>
                        <data:blog.pageName /></span>
                </b:if>
            </div>
        </b:loop>
        <b:elseif cond='data:view.isPage' />
        <div class='breadcrumbs' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/BreadcrumbList'> <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'> <a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='item' title='Home'>
                    <meta content='1' itemprop='position' /> <span itemprop='name'>
                        <b:switch var='data:blog.locale'>
                            <b:case value='id' />Beranda
                            <b:default />Home</b:switch>
                    </span></a> </span> &amp;nbsp;&#8250;&amp;nbsp; <span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ListItem'>
                <meta expr:content='data:num+2' itemprop='position' /> <a expr:href='data:blog.url' expr:title='data:post.url' itemprop='item'> <span itemprop='name'>
                        <data:blog.pageName /></span> </a> </span> </div>
    </b:if>
</b:includable>

Bây giờ chỉ cần lưu mẫu lại thôi và hãy xem thành quả bạn vừa làm được, thật tuyệt vời nhé. Chúc các bạn đã vừa thêm một thủ thuật blogspot mà blogger nào cũng nên làm.